Home » Blog » potentieel

Tag: potentieel

Inquiry voorbij het Non-duale: hoe ver ga jij?

Door Scott Kiloby, vertaald door Pleun Vermaas.

Het is gemakkelijk om non-duale aanwezigheid te herkennen en er toch weer een dingetje in je hoofd van te maken. Concepten vervangen gaandeweg de directe ervaring.

Dan wordt non-dualiteit een nieuwe religie. Iets om met man en macht te verdedigen. Het is een soort mindfuck waarin je identiteit verstrikt raakt in concepten die je gebruikt om te bewijzen hoezeer je ontwaakt bent. Of je bedient je van lege frases als: alles-is-een of er-is-alleen-maar-bewustzijn. Dit zijn allemaal slechts concepten die ingezet worden en daarmee wordt het een religie. Hoewel deze concepten de indruk wekken groots en definitief te zijn, creëren ze in feite hun eigen verdeeldheid in lichaam en geest en in relaties met andere mensen. Heel vaak wordt dit gedaan als een manier om trauma niet onder ogen te hoeven zien of om een onderliggende, zeer voelbare, menselijke kwestie niet onder ogen te hoeven zien die de show nog steeds op een bepaald niveau draaiende houdt – meestal in relaties. Er is iets niet volledig gezien, er ‘mist’ nog een stukje. Het is nog niet in het lichaam geïntegreerd. Het wordt niet geleefd. Ontwaken is zo’n vloeiend en levendig proces. Een ontdekkingsreis zonder eindstation. Het is leven-dig in elk opzicht. Het laat zich niet vastpinnen met om het even welk concept dan ook. Ook niet met wat hier neergeschreven wordt. Het is geen gemoedstoestand die je kunt bereiken. Het is eerder een openheid die gewoon open blijft.

Als je niet zelfgenoegzaam blijft steken in extreme standpunten en in je geneigdheid om menselijke problemen te omzeilen, is het een prachtige gelegenheid om niet alleen de onderliggende trauma’s en problemen te onderzoeken, maar ook om inquiry te doen naar de spirituele concepten die als een dekmantel fungeren of als een overcompensatie voor deze problemen dienen. Als dit onderzoek met evenveel ijver wordt gedaan als bij een eerste ontwaken, toen concepten rond het zelf of ego onderzocht werden, is wat onthuld wordt waarlijk buitengewoon. Dan treedt er onmiskenbaar verdieping op. Deze verdieping kan niet echt met zekerheid of op een wetenschappelijke manier in kaart worden gebracht. Ze is te veranderlijk en zo verschillend in hoe ze zich per individu manifesteert. Maar de mensen om je heen weten het als deze verdieping zich voordoet. Jij weet het. Je zult het voelen tot in je botten, in elke vezel van je wezen. Ontwaken gaat niet alleen om het herkennen van een of andere onveranderlijke ruimte in het hier-en-nu. Er zijn echte veranderingen die optreden op het niveau van lichaam en geest en in alle relaties.

De Living Inquiries zijn speciaal ontworpen om je juist weg te houden bij die extreme standpunten en overcompensatie. Ze vormen een uitnodiging om een onderliggend trauma of andere problematische thema’s te ontmoeten en te onderzoeken hoe ze leiden tot deze mindfuck. De living inquiries dagen je zogezegd uit om alles wat je denkt te weten op de schop te nemen en om te spitten. Ieder standpunt, iedere mening, iedere overtuiging, elke identiteit, elk trauma of welk probleem dat je ook maar kunt hebben. En dit is geen werken. Het is een natuurlijke daad die voortkomt uit liefde, een daad die organisch tot stand komt, gewoon vanuit gewaarzijn en een open houding. Dus alle mogelijkheden natuurlijk bekijken zonder jezelf af te sluiten voor optie A, B tot en met Z.

Gelukkig is wat er overblijft na een grondig onderzoek niet een lege huls en vindt er ook geen intellectueel spelletje meer plaats rondom spiritualiteit. Er is gewoonweg meer openheid voor elk facet van het leven, zoals het opkomt. Dat geldt voor het goede, maar ook voor het slechte en het neutrale. Letterlijk alles is veranderd op ieder denkbaar niveau. Zowel het verstand, als het lichaam en de geest zijn getransformeerd.
Er is een nieuwe kwetsbaarheid in het hart van de ervaring doordat oude vlucht- en verschuilmechanismes uit het verleden buiten spel zijn komen te staan. Een spirituele bypass wordt op een gegeven moment gewoon ondoenlijk. Relaties komen vanzelf weer in balans als acceptatie de norm wordt, en niet als iets waar we naar streven. Welk werk we ook maar in de wereld doen, het enthousiasme straalt er moeiteloos doorheen. De lol is terug. Op dit punt, kan je net zo goed een gesprek hebben over je favoriete tv-programma of muziek, als een gesprek over hoe je weet wat realiteit nou echt is of wat spiritualiteit nou allemaal betekent. Het ontwaken veegt zo letterlijk de vloer met je aan, op alle niveaus, alle bullshit gaat eruit, nu op een goede manier. Je omarmt je menselijkheid net zoveel als je het goddelijke omarmt. Ze zijn allebei behoorlijk goddelijk. Op deze manier, kun je de unieke ervaring omarmen die jouw naam draagt en hoe die uitpakt in het leven. Je doel of functie, zogezegd.

De mensen die de grondige werking van de inquiries al hebben ervaren, hebben ontdekt dat het gewaarzijn dat ze in zichzelf opmerken tamelijk bevrijdend, open en vredig is. En toch erkennen ze ook dat hun individuele expressie van zichzelf als mens zijnde, goed is, precies zoals die is. Er is stomweg niets meer om je ogen voor af te wenden of te sluiten zogezegd; ofwel met behulp van het verstand ofwel via een spirituele bypass. Het zit ‘m in dit zich wenden tot de ervaring. Dáár, of beter gezegd hier, bevinden zich de potten met goud. Het is deze toenadering tot alles, zelfs naar datgene dat ons angst inboezemt of waarbij we liever doen alsof onze neus bloedt, die ons vanzelf creatief maakt en ons ware potentieel tot uiting brengt. Het is dan niet meer nodig om te proberen iets te manifesteren, omdat het leven zichzelf leeft. Het manifesteert zich overvloedig juist omdat we open blijven en niet stoppen met kijken; als we dus niet meer het mes in het varken laten steken.

Dit blog verscheen eerder op de oude Living Inquiries-website