Home » Blog » objectief

Tag: objectief

Geloof hechten aan je eigen objectiviteit is een gotspe

Door Scott Kiloby, vertaald door Pleun Vermaas.

Heb je vaak ruzie met je partner? Zitten jij en je vriendin regelmatig te kissebissen? En heeft zij altijd gelijk? Of jij? Veel van de onenigheid in relaties kan worden toegeschreven aan het geloof dat we hechten aan onze eigen objectiviteit – dat wil zeggen dat we overtuigd zijn van de gedachte dat we andere mensen ervaren zoals ze werkelijk zijn. Zoals ik eerder al eens schreef, gaat geloven in je eigen objectiviteit hand in hand met geloven dat je een afzonderlijk individu bent. Een afgescheiden ik, kan enkel afgescheiden anderen zien. Zodra je dit onderscheid in gedachten gemaakt hebt, ontstaat de neiging te geloven dat jij, het subject, andere mensen en objecten precies kunt zien zoals ze zijn. Die neiging brengt je in een soort roes: je bent blind voor het feit dat elke keer dat je iets ziet, je eigenlijk niet (puur) aan het kijken, maar aan het denken bent. Je ziet niet dat je door een filter van gedachten kijkt.

Wanneer je overtuigd bent van je eigen objectiviteit, valt het je helemaal niet op dat het jouw woorden, beelden (je gedachten) en fysieke sensaties (je gevoelens en emoties) zijn, die de ander op een unieke manier, die kenmerkend is voor jou, afschilderen. Jouw woorden, beelden en fysieke sensaties vormen jouw realiteit, een realiteit die jouw signatuur draagt. Je mening over andere mensen wordt gevormd door je herinneringen, je persoonlijke geschiedenis, je cultuur, je blik op de wereld en je psychologische en emotionele eigenschappen. En er kunnen nog tal van andere factoren meespelen. Je ziet de ander niet zoals die echt is, maar zoals jezelf bent. Persoonlijke objectiviteit is een gotspe.

Je kunt dit zelf even ervaren. Rust in dit moment zonder gedachten. Als je zo rust zonder gedachten, heb jij geen idee hoe of wat iemand anders is. Juist omdat er geen gedachten in je omgaan. Je gedachten geven je informatie waardoor je meent te weten hoe de ander in elkaar steekt, inclusief jezelf. Wanneer er een gedachte in je opkomt, merk dan dat die uit jouw eigen persoonlijke herinneringen komt. Elk van die ontstane gedachten is onlosmakelijk verbonden met een specifieke ervaring uit je verleden. Een ervaring die je op een persoonlijke en specifieke manier hebt geïnterpreteerd. Zo is het beeld dat je van een persoon hebt feitelijk een weergave van je eigen herinneringen. Het is zowaar alsof je een relatie hebt met je herinneringen en niet met een persoon. En terwijl emoties en fysieke sensaties in je opwellen naast je herinneringen, wordt bij jou het beeld van die persoon versterkt.

Merk op dat dit altijd het geval is, ongeacht wie je tegenkomt. Op elk moment, ken je de ander alleen door de bril van je eigen gedachten. Een bril die bestaat uit de specifieke woorden, beelden en fysieke sensaties die in je opkomen. Wat je denkt over hem of haar, heeft veel te maken met je opleiding, je opvoeding, je angsten, je gedachten over jezelf en vele invloeden uit je cultuur (normen en waarden) die je houding bepalen over wie mensen zijn of wie ze zouden moeten zijn. Het is nog niet zo eenvoudig om door te krijgen dat dit inderdaad het geval is. Totdat je heel bewust mensen gaat ontmoeten, als nieuw, in het hier-en-nu, zonder je herinneringen bij elke ontmoeting erbij te slepen en ze te gebruiken om de woorden en daden van de ander in het heden te interpreteren. Als je niet in staat bent te zien dat je gedachten je mening over een ander persoon produceren, zul je er als vanzelfsprekend vanuit gaan dat jouw beeld van de ander een objectieve waarheid behelst; dat je hem of haar ziet precies zoals hij of zij werkelijk is. Je kunt niet zien dat jouw mening over de ander relatief en subjectief is. Je kunt niet zien dat jouw mening over de ander beperkt is tot wat jij op dit moment denkt, voelt en waarneemt.

Uit Scott’s boek: “The Unfindable Inquiry: One Simple Tool to Overcome Feelings of Unworthiness and Find Inner Peace” 

The Unfindable Inquiry is als paperback of als e-book verkrijgbaar bij bol.com