Velen onder ons zijn op zoek naar geluk, of willen in ieder geval minder stress, minder angst, minder verslavingen of conflicten in ons leven. Onze strijd met problemen en moeilijkheden voelt soms loodzwaar en het leven kan pijnlijk en soms behoorlijk uitdagend zijn. Ook blijven we vaak zoeken naar iets beters en zijn we niet tevreden met het leven zoals het is.

Wat ook de precieze aard van onze worstelingen is, de Living Inquiries bieden er een radicaal andere benadering voor. (Inquiry betekent zelfonderzoek en Living (levend) geeft aan dat dit onderzoek met jou mee beweegt in het moment.)
De Inquiries zijn eenvoudig in gebruik. Je kunt ze dagelijks toe passen. Ze zijn ontworpen om overtuigingen, angsten en verslavingen, die ons leven zo vaak beheersen, uit te laten doven. Deze dynamische en diep persoonlijke vorm van onderzoek werkt door de knopen van gedachten, gevoelens en fysieke sensaties los te maken, die lijden veroorzaken en het gevoel een afgescheiden of tekortkomend zelf te zijn.

In dit proces leren we onze gedachten en gevoelens op liefdevolle wijze te laten zijn, zoals ze zijn; en er naar te kijken en het van binnen uit te voelen wat we ervaren. Door een paar eenvoudige onderzoeksvragen te stellen en ons vermogen tot observeren te gebruiken ontstaat er een moeiteloze ontwarring van de kluwen. Dit veroorzaakt een diepgaande bevrijding van de emotionele en in het lichaam voelbare grip van ons verleden en de ‘verhalen’ over onszelf (en anderen) die ons tegenhouden.

Dit gebeurt niet van vandaag op morgen. Het is geen snelle, kort-door-de-bocht oplossing: de Living Inquiries bieden een veel waardevollere mogelijkheid: om echt eigen te worden met elk aspect van onszelf en met het leven zoals we dat ervaren. Als de Living Inquiries nieuw voor je zijn, raden we ten zeerste aan om met een van onze gecertificeerde facilitators te werken. Zij begeleiden je liefdevol, zonder te oordelen en leiden je diepgaand in het zelfonderzoek. Als je bereid bent om te kijken en voelen – en om te blijven kijken en voelen – zul je de vaardigheden en het vermogen ontwikkelen om het zelf te doen.

We werken met mensen uit de hele wereld aan een ruime verscheidenheid aan overtuigingen en klachten, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Angsten, fobieën, bezorgdheid, stress of spanningen
 • Depressies, schuld of schaamte
 • Trauma of PTSS
 • Geïsoleerd voelen, eenzaamheid, wantrouwen of gebrek aan veiligheid
 • Emotionele verwondingen, waar onder nare ervaringen in de kindertijd zoals misbruik of verwaarlozing
 • Relatieproblemen met partners, familieleden, vrienden of collega’s
 • Destructief gedrag of destructieve patronen
 • Problemen met persoonlijke grenzen of de controle willen houden
 • Gebrek aan (zelf)vertrouwen, een laag zelfbeeld en het vergelijken van zichzelf met anderen
 • Zelfkritiek of –veroordeling
 • Dwangmatig handelen, obsessies en verslavingen, waaronder perfectionisme en pornografie
 • Opgejaagd voelen en niet kunnen afremmen of afschakelen
 • Verwarring, zich overweldigd voelen of problemen hebben met het nemen van beslissingen
 • Beeld van eigen lichaam en problemen met eten
 • Gezondheid, ziekte, pijn, ouder worden en dood
 • Spirituele zoektocht en het zoeken naar ontwaken of verlichting

Als je wil werken aan een verslaving aan alcohol, tabak of enige andere verslavende middelen, wel of niet op recept, dan zal de facilitator die je gekozen hebt je voor je eigen fysieke en psychologische veiligheid eerst ter evaluatie doorverwijzen naar het Kiloby Center.

Als je meer wil leren over de Inquiries, dan kun je hier video’s bekijken, onze blogs lezen en hier naar onze audio-opnames luisteren (het meeste is Engelstalig). Als je graag even met een van ons wil praten, kijk dan hier voor onze gegevens. We praten graag een-op-een via email of telefoon, Skype of Zoom.

De oorsprong van de Living Inquiries

Hoewel de Living Inquiries begonnen zijn met Scott, zijn ze naast zijn invloed verder gegroeid als gevolg van de enorme inspanningen van de facilitators die nu beschikbaar zijn op de Living Inquiries-website. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Living Inquiries, is hier het verhaal van Scott.

“Nadat ik steeds weer een hardnekkige variant van het verhaal: ‘Ik ben niet geliefd’ beleefde, dat zich afspeelde in mijn leven en relaties, ben ik rond 2008 aan zelfonderzoek gaan doen. In die beginjaren van inquiry ((zelf)onderzoek) was ik helemaal alleen. Er waren geen andere begeleiders. Ik ontwikkelde wat later de Unfindable Inquiry zou geworden – de basis van de Living Inquiries – en ik had geen handleiding om me te helpen.

De eerste versies van de Unfindable Inquiry waren nogal stuntelig en grofweg, meer een spel van trial en error dan iets anders. Het was als filmen in het donker, in een poging om de juiste vraag te vinden die mijn systeem genoeg zou vertragen om echt te kijken naar de gedachten, emoties en sensaties die waren ontstaan ​​tijdens perioden dat ik emotioneel werd getriggerd. Meestal werd ik getriggerd door iets wat mijn partner of een vriend zei of juist niet zei, deed of juist niet deed.

Tegen de tijd dat ik begon te experimenteren met de Unfindable Inquiry, voelde ik me in veel opzichten helder, al vrij van een groot deel van het leed dat me eerder in het leven had geteisterd. Maar zodra ik ontdekte dat deze meer verborgen en hardnekkige kernverhalen bleven opduiken, begreep ik dat ik een beter instrument nodig had – beter dan de instrumenten die ik al had gekregen uit bestaande methoden en therapieën. Ik moest diep graven in de aard van de werkelijkheid en wie ik dacht te zijn. Ik kon het me niet langer veroorloven om aan de oppervlakte van de dingen te blijven. De wond was gewoon overduidelijk. Het voelde zo echt, ook al wist ik op zekere hoogte dat het gewoon een mentaal en emotioneel script was dat ik ergens in mijn levensloop opgepikt had. Met de Unfindable Inquiry werd er in 2008 een deur geopend, een mogelijkheid om dieper te gaan dan ik ooit was gegaan. En ik heb nooit meer achterom gekeken of spijt gehad van ook maar één stap op deze weg.

Hoe weinig wist ik over wat er uiteindelijk zou groeien uit die beginjaren van de ontwikkeling van de Unfindable Inquiry! In eerste instantie had ik geen enkele ambitie om het met iemand te delen. Ik had het gemaakt voor mezelf, dat dacht ik tenminste. Zonder de aanmoediging van een vriend had ik het niet publiek gemaakt. Dat kwam toen niet eens bij me op. Ik ben dankbaar voor het advies van die vriend. Na de suggestie van mijn vriend, stak ik mijn hand uit naar een ​​aantal mensen waarmee ik gewerkt had in prive-sessies. Ik vroeg hen of ze wilden worden getraind in de Unfindable Inquiry, zodat ze anderen konden helpen. Het was zo onschuldig. Geen grote blauwdruk om de wereld te redden. Gewoon een e-mail hier en daar. De meesten van hen reageerden enthousiast, nadat ze dit werk in sessies met mij ondergaan hadden.

De eerste incarnatie van de Living Inquiries-facilitators werd maanden later geboren, nadat ze allemaal waren opgeleid. De eerste groep facilitators die ik trainde zijn maanden bezig geweest met een diepe duik in de Unfindable Inquiry. Ze verhaalden van enorme vrijheid en diepe pijn die zij voor de eerste keer aanraakten, pijn die er al die tijd geweest was, maar zonder het juiste instrument niet uit te graven was. Ik voelde enorm ontzag voor hun moed en dapperheid wanneer ze hun hartverwarmende en hartverscheurende verslag deden van het gebruik van de UI op de diepste wonden. Zij hadden niet alleen de behoefte om facilitators te worden voor andere mensen, maar ze wilden de tools ook gebruiken voor zichzelf, om de grootste diepten van vrijheid te ontdekken, omdat ze wisten dat ze anderen pas echt zouden kunnen helpen als ze open bleven staan ​​voor het doen van (zelf)onderzoek naar hun eigen overtuigingen, aannames en patronen van hun eigen leed. Het was deze open houding die de groep van Living Inquiries-facilitators die je vandaag de dag ziet, hielp vormen. Als je aan dit avontuur begint, nodig ik je uit om dit met dezelfde openheid te doen.

Na verschillende incarnaties van facilitators zie je nu de groep van degenen die de tand des tijds heeft doorstaan. Ze zijn door de groeven van hun eigen pijn en de pijn van anderen gegaan. Ze hebben doorbraken ervaren die zo uniek en krachtig zijn, dat woorden ze niet kunnen uitdrukken. Ze nemen hun openheid in elke groep en privé-sessie die ze aanbieden met zich mee. Het is heel inspirerend om naar te kijken.

Na negen jaar van ontwikkeling, met inbegrip van belangrijke aanvullingen op de Living Inquiries zoals de Anxiety Inquiry (het (zelf)onderzoek rondom angsten, gemaakt door Fiona Robertson en Colette Kelso) en de Compulsion Inquiry (het (zelf)onderzoek rondom verslavingen, gemaakt door mijzelf en Colette Kelso), zijn de Living Inquiries nu een robuuste en diepgaande vorm van inquiry. Ze behelzen de meest grondige verkenning van lichaam en geest en alle strak gebonden verhaallijnen over beperkingen, angsten en tekortkomingen. De opleiding is nu bloeiende met een reikwijdte van veel verschillende landen over de hele wereld.

Ik heb zoveel vertrouwen in de Living Inquiries-facilitators dat ik zelf niet meer online werk met mensen en ook gestopt ben met het opleiden van mensen in dit werk. Dat alles laat ik nu met een gerust hart over aan de bekwame handen van de facilitators. Ik breng al mijn tijd door met het werken met mensen op het Kiloby Center for Recovery (verslavingscentrum) en met de ontwikkeling van dit werk op andere manieren.”

In 2014 opende Scott Kiloby het Kiloby Center for Recovery. Hij werkt daar nog steeds met cliënten. Ook heeft hij een aantal boeken geschreven, zoals The Unfindable Inquiry: One Simple Tool to Overcome Feelings of Unworthiness and Find Inner Peace; Love’s Quiet Revolution: The End of the Spiritual Search, in het Nederlands vertaald door Maggy Wishaupt: Liefdes stille transformatie: Het einde van je spirituele zoektocht; Living Realization: A Simple, Plain-English Guide to Non-Duality; Natural Rest for Addiction: A Revolutionary Way to Recover Through Presence; en Reflections of the One Life: Daily Pointers to Enlightenment.

Hier kun je Scott’s boeken vinden op Amazon.

De Inquiries zijn levend (ze stromen mee met je dagelijkse ervaring) en blijven zich ontwikkelen. Ze vormen een grondige verkenning van zowel je gevoelde ervaring als je overtuigingen waarbij je hele lichaam mee doet. Op deze manier nodigen Living Inquiries ons uit om te ont-dekken wat voorheen verborgen of onbewust voor je was.

Zoals met andere op Mindfulness gebaseerde oefeningen, geven we geen advies of doen we geen poging om je overtuigingen of gedrag te veranderen of te managen. Door direct de aard van je huidige ervaring te onderzoeken, ontrafelen je overtuigingen, patronen en conditionering vaak van zelf en kunnen er diepgaande veranderingen ontstaan. Wij bieden of garanderen echter geen specifieke resultaten of afloop.

Onze Ethische Code

Onze Ethische Code beschrijft de ethische normen waaraan gecertificeerde facilitators van de Living Inquiries zich dienen te houden. Facilitators streven het te allen tijde na om zich eerlijk en integer te gedragen. Onze algemene waarden zijn:

 • De privacy, vertrouwelijkheid en waardigheid van onze cliënten te respecteren en te beschermen.
 • Al onze cliënten met respect, eerlijkheid, compassie en sensitiviteit en zonder discriminatie op welke grond dan ook te behandelen.
 • Tijdig en gepast te communiceren met onze cliënten; ervoor zorg dragen dat zij alle benodigde informatie hebben om de Living Inquiries zelf te verkennen op de manier die zij verkiezen.
 • Alle facilitators onderhouden en ontwikkelen hun vaardigheden en expertise en blijven zelf continu inquiry (zelfonderzoek) doen.Te waarborgen dat we binnen de grenzen van ons vermogen handelen; te onderkennen als een cliënt beter gebaat zou zijn bij een andere facilitator of een andere behandeling.
 • Onszelf integer, eerlijk en professioneel te gedragen.

Om de hele Ethische Code te lezen, kun je het hier (in het Engels) downloaden.

Als je meer zou willen weten over de club van mensen rond de Living Inquiries of de manier waarop wij werken, voel je dan vrij om contact met ons op te nemen. We hebben ook een klachtenprocedure. Voor meer informatie hierover stuur je een e-mail naar Fiona Robertson of Wayne Hayden-Moreland via [email protected] (liefst in het Engels, maar mocht dat niet lukken, dan kan het ook in het Nederlands).

Disclaimer

Deze website is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en heeft geen enkele intentie om als vervanging te dienen voor gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling, of als vervanging van psychologisch advies, diagnose of behandeling of therapie van een volledig gekwalificeerde professional.

Als je vermoedt dat je lijdt aan een medische of psychologische aandoening, neem dan direct contact op met je huisarts of een andere geschikte en gekwalificeerde professional of hulpdienst. De facilitators van de Living Inquiries zijn geen artsen, psycho- of verslavingstherapeuten. Ze geven geen advies over hoe je leven te leiden. Ze passen geen psychologische technieken toe om je denken, je persoonlijke (levens)verhaal of overtuigingssysteem te verbeteren. Ze assisteren je om je identiteit te doorzien, niet om die op te bouwen of te veranderen, zoals psychotherapeuten doen. Hun werk is vergelijkbaar met dat van een spirituele beoefenaar, rabbijn of pastoor, die religieuze, spirituele, educatieve of pastorale diensten verlenen. De Living Inquiries zijn gebaseerd op oosterse religies, zoals Hindoeïsme en Boeddhisme, niet op westerse psychologie, wetenschap, geneeskunde of verslavingstherapie.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke actie dan ook ondernomen door een bezoeker op basis van de inhoud van deze website. We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van welke vermelde externe websites dan ook of voor enige acties ondernomen door een bezoeker op basis van de inhoud van deze externe websites; ook bevelen we niet noodzakelijkerwijs enig product of dienst aan dat genoemd of geadviseerd wordt op een van deze externe websites. Alle gegevens of informatie die geboden wordt, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden, en niet voor enig ander commercieel of niet-commercieel doel. We kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor welke fouten of vertragingen in de inhoud van deze website dan ook, of voor enige gerelateerde actie die daarop genomen wordt. Door het bezoeken van onze website, stem je in om de materie die je daar vindt niet te herdistribueren, tenzij daarvoor de geldige rechten toegekend zijn. Alleen voor je eigen gemak, bieden wij je links aan om andere websites te kunnen selecteren. Wij keuren niet noodzakelijkerwijs de diensten goed van welke organisatie dan ook. Ook bevelen we niet noodzakelijkerwijs die diensten aan. We kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade of kosten van welke aard dan ook, voortkomend uit of op de een of andere manier gerelateerd aan het gebruik van onze website. Door onze website te gebruiken, stem je volledig in met deze voorwaarden.

©The Kiloby Group 2013. Alle rechten voorbehouden

“Mijn zelfonderzoek, net als mijn leven, gaat door. Er gebeuren dingen die goed lijken. Er gebeuren dingen die slecht lijken. En minder en minder veroorzaakt het lijden. Ik ben vaak dankbaar te midden van uitdagingen die ooit stress veroorzaakten… Ik weet niet wat het juiste woord is voor deze ervaring, maar vrede is zo goed als ieder ander woord.” W.M.

“Zoals deze benadering is er gewoon niks te vinden. Conventionele psychotherapie loopt al gauw dood, als ons verteld wordt dat we “de situatie uit moeten zitten” of “mezelf een schouderklopje te geven omdat ik iets goed heb gedaan” etc. De Living Inquiries daarentegen brengen ons ver buiten de grenzen die onze mind in de realiteit waarneemt, naar een niveau waarop alles verandert. Deze facilitatie ontmoet me feilloos waar ik ben en verruimt mijn blik op “het probleem” totaal.” J.M.

“Je zou denken dat je een inquiry sessie eenmalig doet (of misschien een paar keer) net als elke oude vertrouwde vorm van therapie. Dat dacht ik tenminste, maar voor mij stopte het niet toen ik klaar was met mijn sessies. Het ging gewoon door en gaat nog steeds door.

Deze sessies deden me realiseren dat het leven in het algemeen eigenlijk een levenslange oefening is en werkelijk een ‘Living Inquiry’ (what’s in a name?) waarmee niets gemist of overgeslagen wordt. Het hoeft ook niet anders te zijn, het is goed zoals het is. Omdat ik het ben! Ik ben dat leven, alleen was ik dat gaandeweg vergeten. Ik zag het gewoon niet omdat ik afgeleid was doordat ik pijn leed en nu zie ik het! Het is zoveel liefdevoller dan hoe ik eerst mijn leven leidde. Eigenlijk praat ik nooit meer over ‘mijn’ leven.

Gewoon omdat ik me levend voel maar geen enkele scheiding zie tussen leven en mijn leven. Ik ben het gewoon en ik blijk meer te zijn dan mijn gedachten. Wat een opluchting! Ja, ik ben echt gelukkig. Ik herinner me dat weer. Dit inzicht herstelt al mijn oude tekortkomingen (verslaving, angst in het algemeen) en wat krijg ik ervoor terug? Zin om te leven. Om met Iggy Pop te spreken: “I got lust for life.” P.V.